Projektledning av grafiska produktioner
 • Kundtidningar – text, form, foto, grafisk produktion
 • Böcker – textsammanställningar, bearbetning, korrektur, form
 • Kataloger – grafiskt uttryck, sammanställning av text och produktbilder …
Ta fram kommunikationsmaterial
 • Textbearbetningar
 • Redaktionellt material
 • Informationsmaterial
 • Nyhetsbrev
 • Pressreleaser …
Korrekturläsning
 • Magasin
 • Kundtidningar
 • Böcker
 • Faktamaterial …
Upphandling av tjänster
 • Söka rätt personer till uppdrag
 • Formgivare
 • Foto
 • Tryck
 • Mässmaterial mm.