I gott samarbete med LAPP Miltronics marknadsavdelning har vi under längre tid projektlett, formgivit och producerat allt från företagspresentationer, produktblad, mässinredningar, formalia, annonser, digitala kampanjer och utbildningsmaterial till kundtidningen Nyttigheter.
Projektledning Augusti media. Grafisk form Sandra Eriksson Torstensson. Foto Bengt Alm.