Korrekturläsning är en delikat uppgift. Olika branscher har olika språkbruk. Stavning och meningsuppbyggnad är grunden. När korrekturläsningen är bra genomförd ska det knappt synas att korrekturläsaren putsat texten. Bara vara lite bättre.